Matkamine

Matkamine

Hiiumaa on Eestimaa üks looduskaunimaid ja turvalisemaid piirkondi. Täna ümbritsevale merele on kliima pehmem. Metsad on puhtad ning seene- ja marjarikkad. Hiumaa keskosa moodustavad rabad ja sood, mida võib pidada vaikuse, puhtuse ning rahu sümboliks. Matkamiseks on rajatud RMK poolt palju matkaradasi (siia link https://www.loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/hiiumaa-puhkeala).

Galerii